Nytt resecentrum i Askersund

 

illustration Carl Dolk

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-03-29

Nytt resecentrum byggs i Askersund. Tillfälligt resecentrum på torget.

Ett nytt resecentrum för busstrafik byggs i anslutning till vårt nya kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen i Askersund. Arbetet startar måndag 4 april och resecentrum kommer att vara klart till skolstarten i höst. Under byggtiden kommer på- och avstigning av bussar att ske med en tillfällig lösning vid Askersunds torg.

I samband med byggnationen av Askersunds nya kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen byggs även ett nytt resecentrum för kollektivtrafik med buss och för skolskjutsar, med PEAB som entreprenör. Anläggningen kommer att ha fem bussplatser med väntkur samt en stor parkering. Tillgänglighet har varit ett av ledorden i projekteringen av resecentrum, vilket bland annat har resulterat i taktila stråk i marken för att underlätta för synskadade. Stråken ger ledning ända fram till Sjöängens entré.

Investeringsbeloppet är drygt 8 Mkr varav kommunen får totalt cirka 5 Mkr i bidrag i form av statlig medfinansiering (1 Mkr) och från de så kallade citybanemedlen (4 Mkr) för satsningar på kollektivtrafik.

Ombyggnationen gör att nuvarande resecentrum med tillhörande parkering kommer att stängas av från och med måndag 4 april fram till strax innan skolstarten i augusti. Linjebussar kommer att ha tillfälliga hållplatser på Sundsbrogatan vid Askersunds torg. Mer information för linjetrafiken finns inom kort på Länstrafikens webbplats. Skolskjutsar kommer att ha sin på- och avstigning i anslutning till Sjöängsskolan och berörda elever informeras via skolan. Vi beklagar de olägenheter som kan uppkomma i samband med bygget men ser fram emot ett mycket fint och funktionellt resecentrum.

Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S):

Satsningen på nytt resecentrum är en viktig del av den nya stadsdel som växer fram i ett av stadens bästa lägen.

Skolparken Järnvägsstationen Askersund  vykort StrandparkenStationsområdet i början av 1900-talet. Det har  hänt mycket  och mera är på gång.

Publicerat av

alicegatan

OVE DANIELSSON Arbetade på Nerikes-Allehanda som journalist i 30 år. Är numera pensionär, men har fortsatt skriva och fotografera till bloggar, krönikor i NA och till andra tidskrifter. Och nu krönikör i Sydnärkenytt. Till min glädje ledde mitt skrivande och fotograferande till att jag tilldelades kommunens Kulturpris år 2012, nominerad av askersundare som följt mej genom åren. Det blev en stor glad överraskning för mej. Jag är uppväxt i Askersund och har prövat på en del andra yrken innan jag blev journalist. De första åren i yrket skrev jag enbart sport och det var naturligt efter som jag själv varit aktiv i olika sporter. Större delen av mitt yrkesliv arbetade jag annars som allmänreporter, där också fotografering var ett naturligt inslag. För några år sedan gav Ullabritt Jonsson och jag o ut en bok om Askersund . I maj 2022 kom det ut en bok "Oves observationer" som bygger på mina bloggar. Bild-och Kultur i Skyllberg är utgivare.