Handelshus-basar i Torgparken

 

Torgparken i Askersund återinvigdes i sommars efter en omfattande renovering och upprustning. Och de allra flesta blev mycket nöjda. Inte minst de som tidigare haft svårt att ta sig in i butikerna. Nu är det inga problem med tillgängligheten. Men hade en gammal ägare till området, en Sundblad, fått bestämma skulle det ha byggts en basar/galleri istället för torgparken. Han tyckte det fanns nog med parker i närheten till torget.

I en skrift om ” Askersunds stad i Örebro län samt de tolf äldsta och största slägterna” tryckt 1885 ger G O Sundblad några välmenta råd till de styrande i staden om torgparkstomten. Vännen Eric Englund i Askersund har genom skriften verkligen satt sig in i ämnet och hur Sundblad tänkte. Han hade till och med skrivit vilka mått på den nya byggnaden som skulle gälla. Det har Eric tagit fasta på och gjort en skiss på byggnaden. Det fanns byggnader runt hela torget i början på 1800-talet. Även utmed Stöökagatan där torgparken finns i dag. I december 1880 utbröt det en brand vid Sundbladska gården, utmed norra sidan av torget. Inom en halvtimme stod hela den långa träbyggnaden i ljusan låga. Några nya byggnader uppfördes aldrig och efter några andades torgparken. Det tyckte G O Sundblad var fel. Därför de goda råden.

Skiss av Eric Englund

                                                                     Eric Englund

”Att nu förstöra en så förmånlig byggnadsplats, med för handeln tjänligt läge är inte så välbetänkt. Handelshuset skulle kunna inbringa samhället en betydande inkomst”, skrev Sundblad.

”Minska trängseln på torget under marknader och torgdagar, för de besökande köparna i regn och oväder. Mitt förslag är att bygga en basar längs hela torgsidan av trä eller tegel. Tegelbruken vid Vättern leverera teglet nästan fraktfritt. Huset ska fördelas i butiker för manufaktur, kortvaru, bok –och all finare handel åt hela torgsträckan”, var Sundblads råd.

Sundblads råd var också att göra en övervåning som skulle bli en av de grannaste i stan. Våningen skulle kunna ge markägarna, Askersund stad, en stor ekonomisk vinst.

”Tänk nyttan av en basarbyggnad. Inte minst i regn och fult väder där folk från alla klasser kunde träffas. Få en kort pratstund och få reda på dagens nyheter. Det skulle bli en minskning av krogbesök. Även sedlighet och uppförande skulle ha mycket att vinna på en basarbyggnad genom ständig närvaro av bildade personer”, ansåg Sundblad.

                       I bakgrunden syns Sundblads hus till höger för branden 1880

                                                 Torgparken 2015

Största delen av häftet innehåller också en mycket utförlig redovisning av släkterna Sundblad, Lindblad, Berg, Vahlenberg, Lundberg med flera. Intressant läsning för den som tycker om lokalhistoria. Som Eric och jag.

Publicerat av

alicegatan

OVE DANIELSSON Arbetade på Nerikes-Allehanda som journalist i 30 år. Är numera pensionär, men har fortsatt skriva och fotografera till bloggar, krönikor i NA och till andra tidskrifter. Och nu krönikör i Sydnärkenytt. Till min glädje ledde mitt skrivande och fotograferande till att jag tilldelades kommunens Kulturpris år 2012, nominerad av askersundare som följt mej genom åren. Det blev en stor glad överraskning för mej. Jag är uppväxt i Askersund och har prövat på en del andra yrken innan jag blev journalist. De första åren i yrket skrev jag enbart sport och det var naturligt efter som jag själv varit aktiv i olika sporter. Större delen av mitt yrkesliv arbetade jag annars som allmänreporter, där också fotografering var ett naturligt inslag. För några år sedan gav Ullabritt Jonsson och jag o ut en bok om Askersund . I maj 2022 kom det ut en bok "Oves observationer" som bygger på mina bloggar. Bild-och Kultur i Skyllberg är utgivare.