Kersti Beck-Larsson inbjuden till Kulturdepartementet

 

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2016-04-25

Askersunds integrationsstrateg till Kulturdepartementet

Ska berätta om kommunens samverkan med civilsamhället

Kersti Beck-Larsson
Bild:Lars-Ivar Jansson (från tidningen Bo i Askersund)

På onsdag den 27 april är Askersunds kommuns integrationsstrateg Kersti Beck-Larsson inbjuden till Kulturdepartementet. Där ska hon berätta om Askersunds kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer i arbetet med asylsökande och nyanlända.

Onsdagen den 27 april arrangerar Kulturdepartementet ett möte med organisationer i civila samhället som arbetar med flyktingfrågor på temat samverkan med kommuner. Bland annat medverkar kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke på mötet, där Askersund som enda kommun i landet bjudits in för att berätta om arbetet som bedrivs i kommunen för att samverka med civilsamhället när det gäller asylsökande och nyanlända.

– Det här är jätteroligt och framförallt ett stort erkännande för alla frivilligarbetare som gör så mycket bra saker i vår kommun, säger integrationsstrategen Kersti Beck-Larsson, som representerar Askersunds kommun på mötet.

På mötet kommer hon bland annat berätta om det nystartade Fika-projektet, där två studieförbund fått bidrag av kommunen för att samordna den ideella sektorns arbete med att underlätta för de nyanlända i Askersunds kommun.

Mötet på Kulturdepartementet arrangeras av enheten för demokrati och det civila samhället.